Linjemålning på vägar och ytor

När man rör sig ute i trafiken så är det bra att veta vilken yta man säkert kan röra sig på. Det är då som man kan vara tacksam för att det finns linjemålning.

När det sker olyckor i trafiken så är det oftast för att en bil har kommit över i ett annat körfält. Det kan bero på att det är halka eller att föraren har blivit distraherad. Och så är det även ifall det är en singelolycka, det vill säga när en bil kör ner i diket eller in i något träd eller liknande.

Men om man leker med tanken att det inte hade funnits någon linjemålning så hade säkerligen olyckorna varit betydligt mer frekventa. För de linjer som finns i trafiken ger en tydlig och säker indikation på var man ska föra fram sitt fordon för att inte krocka med andra fordon, eller köra över gångtrafikanter och cyklister.

Olika slags linjemålning

Företag som exempelvis Gästrike Trafikmålning är proffs på alla typer av linjemålning. Och även om man kanske först och främst tänker på linjerna på gator och vägar så finns det en mängd olika typer av linjemålning runt omkring i städer och på landsbygden.

Om man åker in på en parkeringsplats så kommer man även där att hitta linjer av olika slag. Och det finns även en hel del andra typer av linjer som man kan hitta. Som stopplikt, väjningsplikt och i vissa fall även siffror som visar hur fort man får färdas på sträckan.