Om man utsatts för våldtäkt i Göteborg

Det kan vara svårt att anmäla en våldtäkt om man blivit utsatt av någon som man känner. I Göteborg kan man kostnadsfritt ringa en jurist för att be om råd.

Om man har utsatts för någon typ av sexuellt närmande som man inte givit sitt medgivande till så är det en fråga om våldtäkt eller sexuellt övergrepp. Det spelar ingen roll om man känner personen eller inte. Det kan vara en släkting, vän eller någon man står i ett beroendeförhållande till. Vad som gör det svårare är att man måste möta den person som begått övergreppet. Detta gör att många väljer att förneka eller förtränga händelsen.

Ett sexuellt övergrepp lämnar emellertid spår hos den som utsatts. Även om det inte blir fysiska spår så kan det ge upphov till känslor av chock, skam, skuld och avsky hos den som drabbats. Då är det viktigt att komma ihåg att man är ett brottsoffer som har rätt att få hjälp och stöd av samhället. Det första och bästa steget är att ta kontakt med sjukvården snarast.

Att söka juridisk hjälp om man utsatts för en våldtäkt

Har man inte styrka nog att kontakta sjukvården så kan man börja med att kontakta en advokatbyrå i Göteborg. Etablerade jurister kan lämna kostnadsfria råd per telefon om hur man ska gå vidare. Många gånger behövs det bara råd från en objektiv utomstående för att man ska få den beslutsamhet som krävs.

När man väl kontaktat sjukvården och fått hjälp och stöd där så kan man gå vidare med att göra en polisanmälan. Alla som utsatts för ett brott som kan medföra fängelsestraff har rätt till juridisk hjälp i form av ett målsägarbiträde. Detta betalas av staten så man behöver inte oroa sig för kostnaderna. Har man blivit utsatt för våldtäkt eller annat sexuellt övergrepp har man rätt att få upprättelse.

Ta reda på mer genom att besöka: våldtäktgöteborg.se