Konstruktionsritningar för byggnationen

För all typ av större byggnationer krävs att man tar fram konstruktionsritningar, en slags ritningar där man beskriver hur konstruktioner ska skapas i detalj.

Om man ska bygga ett hus, eller någon annan typ av byggnation, så är det viktigt att man tar hjälp av en konstruktör. En yrkesgrupp som kan räkna ut hur konstruktionen, det vill säga byggnadens stomme, ska se ut för att den ska bli stabil och säker. Men även för att alla funktioner ska vara på ett sätt som säkrar att byggnaden blir långlivad och frisk.

Det är exempelvis konstruktören som tar fram konstruktionsritningar för vilket fall det ska vara på ett tak, och vilken tjocklek och längd det ska vara på en takbjälke. Därför är det i många fall ett krav från bygglovsenheten på konstruktionsritningar när ett hus ska byggas eller byggas till.

Beställning av konstruktionsritningar

När man beställer ett nytt hus från en hustillverkare så behöver man oftast inte ha kontakt med fler än själva hustillverkaren, och möjligen kommunens bygglovsenhet. Men om man ska göra en tillbyggnad eller ombyggnad, så kanske man till och med vill göra detta själv. Då kan man beställa en konstruktionsritning från en konstruktör, själv eller via sin arkitekt.

Det viktiga är att man följer konstruktionsritningarna fullt ut, för annars kan man skapa ett hus som inte är säkert, eller som riskerar att få skador och problem framöver. För det är av största vikt att en konstruktion är korrekt utförd hela vägen från stommen och ut till den yttersta takpannan.